Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Cennik usług

Wynagrodzenie adwokata jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie.

Koszt prowadzenia danej sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy adwokata oraz przewidywanego czasu jej trwania.

Istotną wskazówkę w tej kwestii może stanowić Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348).