Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Oferta

Kancelaria oferuje pełen zakres usług z zakresu różnych dziedzin prawa.

 • Prawo karne
  • obrona klienta postępowaniu karnym
  • pomoc prawna w postępowaniu karnym wykonawczym
  • pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych
  • reprezentowanie klienta w sprawach o przestępstwa, wykroczenia
 • Prawo cywilne
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie
  • sprawy spadkowe
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
  • sporządzanie wzorów umów
 • Prawo rodzinne
  • sprawy o alimenty
  • rozwody, separacje
  • podział majątku małżonków
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • władza rodzicielska
  • ustalenie ojcostwa
  • ubezwłasnowolnienie
  • zaprzeczenie ojcostwa
 • Prawo gospodarcze
  • sporządzanie umów gospodarczych
  • spory sądowe
  • rejestracja spółek
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • spory pracownicze
  • renta, emerytura
 • Prawo administracyjne
  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego